Batteri Guide

5 TIPS FOR Å TA VARE PÅ BATTERIET

NÅR SKAL BATTERIET LADES?

Et fulladet batteri har en spenning på ca 12,7 volt. Ikke la spenningen synke for lavt før du lader det opp, og aldri under 12,4V. Kontroller spenningen regelmessig.

HVORDAN SKAL BATTERIET OPPBEVARES?

Lad alltid batteriet fullt før du setter det bort for oppbevaring. Pass på at plassen der du oppbevarer det er kjølig og tørr. Husk å kontrollere spenningen regelmessig.

TEMPERATUREN SPILLER INN

Når det er kaldt øker batteriets indre motstand. Når du da skal lade er det viktig at laderen har innebygd temperaturkompensasjon.

HVA ER EN MODERNE LADER?

En moderne lader tilpasser ladespenningen etter temperatur, tilpasser lading etter batteriets størrelse og har en ladeprofil som er tilpasset batteriteknologiene AGM/GEL eller standard.

SÅ ENKELT LADER DU

  • Koble laderen til strømkilden
  • Fest først den røde klemmen på batteriets plusspol, deretter den svarte til minuspolen
  • Velg innstilling på laderen (hvis ikke dette velges automatisk)
  • når den grønne lampen lyser er batteriet fulladet.

Vi har ett stort utvalg batterier, spesialtilpasset Harley-Davidson og tilhørende batteriladere.