FINANSIERING

FINANSIERING PÅ SEKUNDET !

Vi tilby våre kunder meget gunstige finansierings og forsikrings løsninger
i samarbeid med Santander Consumer Bank

SANTANDER MC LÅN

MC-lån finansieres med pant i objektet

Fordeler:
• Binder ikke opp kapital i bolig
• Inntil 3 betalingsfrie måneder i året
• Kan inkudere Santander SAFE låneforsikring

Betingelser:
• Lånebeløp fra 1.000,• Maks løpetid 120 mnd/10 år
• Alder på låntaker minimum 18 år
• Inntil 100% finansiering av objekt
• Etablering- og tinglysingsgebyr 4.290,-
• Termingebyr 85,-

 

SANTANDER HANDLEKONTO

Med Handlekonto har du mulighet til å kjøpe det du trenger i dag og betale senere eller dele opp beløpet. Du velger det som passer deg best. På kjøp med betalingsutsettelse påløper det ingen renter i utsettelsesperioden.

  • 4 måneder – 275,-
  • 6 måneder – 349,-
  • 9 måneder – 425,-

SANTANDER SAFE LÅNEFORSIKRING

SLIK FUNGERER FORSIKRINGEN​

Ved skade vil forsikringen dekke hele terminbeløpet, både renter, gebyrer og avdrag.
Maksimal dekning pr måned – 13.000 kr i inntil 12 mnd pr skadetilfelle pr avtale.
Ved tap av liv vil forsikringen nedbetale resterende restgjeld.
(Maksimalt 1.000.000 kr pr avtale)

Forsikringen dekker kunden ved:

100% sykemelding i mer enn 30 dager
100% arbeidsledighet eller permittering i mer enn 30 dager
Tap av liv
På dag 31 ved arbeidsledighet/permittering/sykemelding bekreftes dekning av tre månedlige betalinger (maksimalt kr 39 000). Disse blir utbetalt månedlig over 3 måneder og går direkte til å dekke kostnadene tilknyttet kundens lån. Etter hver påfølgende 3 måneders periode bekreftes ytterligere et beløp tilsvarende tre månedlige betalinger dersom kunden fortsatt er arbeidsledig eller sykemeldt.
Det utbetales erstatning i opptil ett år per skadetilfelle. I tillegg kan restgjelden, inntil kr 1.000.000, innfris ved tap av liv.
Vi gjør oppmerksom på at sykdom eller skade som det antas at kunde kjente til ved inngåelse av forsikringen, ikke vil kunne søkes dekning for i de første 12 mnd.

Visste du at:

40-70% av inntekten faller bort ved arbeidsledighet.
10% av alle arbeidstakere registrerer seg som arbeidssøkere hvert år.
30% av arbeidssøkende fortsatt ikke er i jobb etter ett år.

Skadeutbetalinger:
I 2016 ble over 53 millioner utbetalt til våre kunder som følge av skadeutbetalinger.
65% av alle skadeutbetalinger kom som følge av 100% sykemelding i 2016
32% av alle skadeutbetalinger kom som følge av arbeidsledighet/ permittering i 2016
3% av alle skadeutbetalinger kom som følge av tap av liv i 2016​

Kvalifikasjonskrav for tegning av forsikring:

​​​Forsikring kan tegnes av inntil 2 låntakere på samme lån.​​​
Kunden må være mellom 18 og 65 år (Maks anbefalt innsalgsalder = 63 år)
Kunden må bekrefte å ha vært i arbeid i minimum 16 timer pr uke siste 12 mnd.​

Hva koster Santander SAFE?
Forsikringspremien kalkuleres månedlig.
8,8% av det månedlige terminbeløpet tilknyttet kredittavtalen.